Top
GP Økonomi / Regnskap  / Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Den største endringen handler om hvordan såkalte planendringsgevinster kan benyttes.

03.12.19

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Endringene som er fastsatt av Norsk RegnskapsStiftelse får virkning fra 01.01.2020, men tidligere anvendelse er tillatt.

I sin orientering om endringene skriver regnskapsstiftelsen at planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer nå kan benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Regnskapsstiftelsen har også besluttet å innarbeide beskrivelsene av planendring, avkorting og oppgjør fra IAS 19. Endringene etablerer like definisjoner og tidspunktangivelser i de to standardene.

I tillegg er det besluttet å regulere beregningen av pensjonskostnaden for gjenværende periode etter at det har skjedd en planendring/avkorting. Pensjonskostnaden for gjenværende periode skal beregnes basert på forutsetninger anvendt ved beregning av virkningen av planendringen/avkortingen. Løsningen er tilsvarende som i IAS 19.

Du finner mer informasjon om endringene og den oppdaterte standarden her.