Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Hvem kan signere oppdragsavtaler?

Hvem kan signere oppdragsavtaler?

Kan andre enn daglig leder signere oppdragsavtaler på vegne av regnskapsforetaket?