Top
GP Økonomi / Regnskap  / Endringer i forenklet IFRS

Endringer i forenklet IFRS

Forskrift om forenklet IFRS er endret med virkning for 2019-regnskapet.