Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2020

Kost og losji – sats for fordelsbeskatning i 2020

Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019.