Top
GP Økonomi / Christines hilsen  / Accountants can save the world

Accountants can save the world

Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London.