Top
GP Økonomi / Revisjon  / Forslag til ny revisorlov

Forslag til ny revisorlov

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav.