Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020

Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.