Top
GP Økonomi / Mva  / Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?

Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?

Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav.