Top
GP Økonomi / Skatt  / Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.