Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.

06.01.20

Skrevet av  Kjersti Skotvold, Regnskap Norge

Del

De veiledende forutsetningene for diskonteringsrenten er endret fra 1,8 % per 31.8.2019 til 2,3 % per 31.12.2019 basert på foretaksobligasjoner og fra 1,3 % til 1,7 % basert på statsobligasjoner.

Følgende veiledende forutsetninger gjelder per 31.12.2019:

Forutsetningene utgjør et utgangspunkt for et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene og mer veiledning på Norsk RegnskapsStiftelse.