Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / Utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom

Utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet.

24.01.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har utgitt en rapport som gir en situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminalitet.

Rapportens innhold er verdt å merke seg også med hensyn til hvordan midler fra kriminalitet hvitvaskes.

Profesjonelle som tilretteleggere

NTAES-rapporten tar opp sentrale kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor, og blant disse finner vi dessverre forhold som går rett inn i vår egen bransje.

Det trekkes frem i rapporten at profesjonell kompetanse er avgjørende for flere arbeidslivskriminelle, hvor aktører som regnskapsførere, advokater og betalingsformidlere har roller som tilretteleggere. Disse kan ha en rådgivende rolle der de utnytter eksempelvis økonomisk eller juridisk kunnskap, for på den måten bidra til at regelverk omgås.

Det påpekes videre at tilretteleggerne bidrar til å øke handlingsrommet og profesjonaliteten i de nettverk som er etablert.

Det fremgår ikke av rapporten om det er autoriserte regnskapsførere blant disse tilretteleggerne. Derimot skal flere av tilretteleggerne være tidligere ansatte i virksomheter der arbeidslivskriminalitet har vært sentrale i driften.

Kriminalitetsutfordringer

Rapporten setter søkelys på hvordan det de beskriver som «trusselaktører» utøver arbeidslivskriminalitet, skaper inntekter og hvitvasker utbytte. En trusselaktør er i denne sammenheng en eller flere personer eller organisasjon som kontrollerer minst én virksomhet, og som kan «overta, endre eller ødelegge verdier».

Disse trusselaktørene har flest virksomheter i bygg- og anleggsbransjen (31 %), serveringsbransjen (14 %) og eiendomsbransjen (14 %).

Noen sentrale stikkord fra rapporten er:

  • Utenlandsk arbeidskraft utnyttes
  • Entreprise brukes som kamuflasje
  • Omfattende konkurskriminalitet
  • Leveranser både til private og kommuner
  • Trygdebedrageri
  • Inntekter fra narkotikakriminalitet, våpensalg, prostitusjonsvirksomhet og gambling
  • Utbytte fra arbeidslivskriminalitet investeres i eiendom, både i privatbygg og næringsbygg

Les hele rapporten og Økokrims oppsummering av rapporten her.