Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / Hvitvasking – stabilt nivå på rapportering til Økokrim

Hvitvasking – stabilt nivå på rapportering til Økokrim

Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.

30.01.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Antallet innrapporteringer fra regnskapsførere har de siste fire årene variert fra 58 i 2019 til 66 i toppåret 2016. 

Fra revisorene ser antall MT-meldinger ut til å ha stabilisert seg på 40 – 50 MT-meldinger årlig. 

I de stedlige tilsynene Finanstilsynet gjennomfører i vinter fokuseres det på etterlevelsen av hvitvaskingsloven på oppdragsnivå. En sentral problemstilling må forventes å være om mistenkelige transaksjoner blir undersøkt nærmere og at det foreligger dokumentasjon på dette.

Her er antall rapporteringer fordelt på rapporteringspliktige bransjer: