Top
GP Økonomi / Bokføring  / Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB

Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB

Etter nytt møte med DNB kan vi melde om at fristen for å flytte eksisterende kunder over på godkjenning direkte i nettbank er forlenget til 1. juli. Innen den tid skal det også ha kommet på plass en felles løsning med én gangs godkjenning av betalingen.

06.02.20

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Før jul ble det kjent at DNB, som følge av hvitvaskingslovens krav til kundetiltak, vil kreve at alle betalinger må godkjennes direkte i nettbank. Mens nye kunder må etableres med godkjenning i nettbank med en gang, gjaldt det samme for eksisterende kunder fra 1. mars. Etter å ha reist bekymring for den knappe tiden, og den merbelastningen som følger, er det gledelig å kunne melde at fristen er forlenget. DNB skriver:

«DNB har i dialog med flere ERP leverandører og andre banker, utarbeidet en ny teknisk beskrivelse for innsending av betalingsfiler, heretter omtalt som  «Regnskapsgodkjente betalinger». For de ERP leverandører som tar denne løsningen i bruk vil banken sikre etterlevelse av regulatoriske krav, samtidig som at det ikke kreves godkjenning i 2 systemer.

Det tekniske forslaget blir testet ut med noen få ERP leverandører. Det er planlagt full produksjon av «Regnskapsgodkjente betalinger» fom 01.06.20. I samarbeid med ERP leverandører og Regnskapsførere som velger å gå over til ny løsning for Regnskapsgodkjente betalinger, vil kunder bli konvertert til ny løsning innen 01.12.20. Vi vil komme tilbake til mer informasjon over de operasjonelle endringer ny løsning vil medføre.

For nye kunder er det allerede innført godkjenning i Nettbank. For alle eksisterende kunder som ikke vil ta i bruk «Regnskapsgodkjente betalinger» vil det bli innført obligatoriske godkjenning i Nettbank fra 1.juli 2020.»

Regnskap Norge fortsetter dialogen med DNB for å bidra til at løsningen og prosessene for regnskapsfører blir mest mulig effektiv. Som ledd i dette holder vi neste uke en workshop med DNB og inviterte regnskapsførere, for å hente synspunkter og bringe opp ønsker og innspill til løsningen.