Top
GP Økonomi / Christines hilsen  / Lett mye prat når det gjelder bærekraft

Lett mye prat når det gjelder bærekraft

Regnskap Norge jobber med virksomheter som faktisk gjør noe, og kan melde om optimistisk stemning blant regnskapsførerne etter presentasjon av ny betalingsløsning fra DNB.

20.02.20

Skrevet av  Christine Lundberg Larsen

Del

F. v.: Stein Antonsen fra Høgskolen i Innlandet, Cristina Zgherea fra Fjong, Christine Lundberg Larsen, Lene Naustvik Sundalskleiv og Hans Christian Ellefsen fra Regnskap Norge.

Den sirkulære regnskapsklyngen har det siste året blant annet jobbet med Fjong, et sirkulært oppstartsselskap. Denne uken hadde arbeidsgruppen som har jobbet med Fjong overlevering av sluttrapporten, der vi gir råd til hvordan selskapet best kan organisere regnskapet og økonomistyringen innenfor dagens regelverk. 

Det blir lett mye prat når det gjelder bærekraft. Derfor er vi opptatt av å jobbe med virksomheter som faktisk gjør noe – og å hjelpe dem med å løse de konkrete problemstillinger de møter. Dialogen vi har med virksomhetene vi jobber med er utrolig givende, og det er motiverende å møte engasjerte ildsjeler som er løsningsorienterte i et utfordrende skifte.

I regnskapsklyngen jobber Regnskap Norge, i samarbeid med medlemsbedrifter og Høyskolen i Innlandet, med å hjelpe norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller. Det er i dag flere bestemmelser i regelverket innen regnskap, skatt og avgift som står til hinder for å drive lønnsomt og bærekraftig. 

Et av målene med klyngearbeidet er å bruke resultatene til å oppmuntre til endringer av lover og regelverk.

Jeg gleder meg til å offentliggjøre funnene, og bidra til å gjøre det enklere å drive bærekraftig!

Work shop DNB
Workshop med DNB. F.v.: fra venstre: Martin Haave Sveen (DNB), Espen Moltubakk (the Vit), Martine Aas Dale (Regnskap4), Kristin Moe (Sparebank 1 Økonomihuset), Ann-Karin Berg (DNB), Gisle Christoffersen (Azets Insight), Inger Broberg Lodding (DNB), Per Chr. Johansen (Adwice), Hans Chr. Ellefsen og Hanne Opsahl i Regnskap Norge og Sten Rønningen (Kantall).

Workshop med DNB om ny betalingsløsning

Nylig stilte Regnskap Norge med seks av våre engasjerte medlemmer i workshop med DNB om ny betalingsløsning. Siden banken før jul varslet at betalingsgodkjenninger må skje rett i nettbank, har vi hatt løpende dialog for å bidra til en løsning som legger til rette for en mest mulig effektiv og sømløs prosess for regnskapsførerne.

Under workshopen ble vi presentert for den løsningen DNB nå jobber med å utvikle. Den innebærer direkte innsending av betalinger fra ERP til bank uten etter godkjenning i nettbank. DNB har i dialog med flere ERP leverandører og andre banker utarbeidet en ny teknisk beskrivelse for innsending av betalingsfiler, omtalt som «Regnskapsgodkjente betalinger». Ved innsending av betalingsfil til bank, er brukerID i ERP-systemet synkronisert med bankens register for disposisjonsrett på konto, slik at den regnskapsgodkjente betalingen verifiseres automatisk mot bankens register.

Nytt fra tidligere vil være at alle medarbeidere som skal godkjenne utbetalinger fra kunders konto må ha opprettet en brukerprofil i ERP-systemet, hvor de er identifisert med BankID. I tillegg må medarbeider være registrert som bruker i DNB Nettbank, med rettighet til riktig konto. Nye brukere meldes inn via nettbanken, der rettigheter til konto blir tildelt bruker av den som er administrator. Ved endringer i brukertilganger må brukerprofil oppdateres i ERP-systemet, og «godkjennes» ved hjelp av BankID, og tilsvarende rettigheter må være registret i DNB sine register.

Det var optimistisk stemning blant regnskapsførerne etter presentasjonen – løsningen vil langt på vei svare til behovene for en god arbeidsflyt. Samtidig ble det overbrakt ønsker og innspill til forbedringer, som DNB ville ta med seg i det videre utviklingsarbeidet.

Vi fortsetter dialogen med DNB i utviklingsarbeidet videre, og vil dele informasjon om fremdriften. 

Bransjestandardutvalget
Bildetekst f.v.:

Møte i Bransjestandardutvalget om XXX

Bransjestandardutvalget 

blablabla ….