Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.

Les mer