Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Strakstiltak for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Strakstiltak for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona

Regjeringen går blant annet inn for nedkortet lønnsperiode for arbeidsgiver ved permitteringer, og mulighet for å tilbakeføre underskudd mot beskattet overskudd fra tidligere år.

12.03.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Regjeringen varsler tiltak i tre faser:

  • Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme fredag 13. mars.
  • Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. Nevnt konkret er reiselivsnæringen og flybransjen, men også bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien.
  • Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.
     

Konkrete tiltak

De konkrete tiltakene vil bli lagt frem 13. mars, men dette er allerede varslet:

  • Endring av permitteringsregelverket ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering.

Endringer i skattereglene:

  • Mulighet for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Utsettelse av betaling av formuesskatt for eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Regjeringen viser videre til at det i en periode med lav aktivitet kan være rom for økt satsing på bedriftsintern opplæring, eventuelt andre kompetansehevende tiltak. Det gjøres vurderinger på hvordan dette kan innrettes.