Top
GP Økonomi / Blogg  / Slik sikrer du at bedriften din overlever korona-viruset
Office, kontor

Slik sikrer du at bedriften din overlever korona-viruset

Office, kontor

Stadig flere smittes av Korona-viruset i Norge. De aller fleste begynner å bli godt informerte om de strenge tiltakene regjeringen har innført for å begrense utbredelse av smitten. Vi står foran en samfunnsdugnad av store dimensjoner, og det er viktig at alle er med på den. Samtidig er det ingen tvil om at det som nå skjer, vil få store konsekvenser for næringslivet.

Enkelte bransjer har fått yrkesforbud og må holde stengt i en periode. Andre kommer til å få problemer som følge av at andre får problemer, og slik baller det på seg. Søndag den 15. mars innførte Regjeringen et nytt sett med regler, som skal sørge for at små og mellomstore bedrifter kan være i stand til å betale løpende utgifter som for eksempel regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt og så videre. Disse hjelpe-pakkene kan du lese mer om her.

Uavhengig av hvilke fallskjermer som blir tilbudt bedrifter av Regjeringen, vil det nå og i tiden fremover være viktigere enn noen gang å ta tak i egen situasjon. Det er ikke enkelt å gi gode råd i den forbindelse, men vi vil forsøke med noen:

 

5 spørsmål å ta stilling til ved nedgangstid i bedriften

 

1) Er det mulig å skaffe seg inntekter på andre måter i tiden framover?

Taxi-selskaper har begynt å tilby innkjøp og hjemkjøring av mat. Restauranter leverer rettene sine i bokser utenfor folks dører. Lærere underviser fra stuene sine og helsepersonell rådgir via telefon og video istedenfor fysisk oppmøte. I unntakstilstander er det lov til å gjøre unntak.

Er det noe kreativt du kan finne på for å opprettholde salget av dine produkter? Hvis ikke, er det nærliggende tjenester du kan tilby for å holde aktiviteten og økonomien i bedriften gående mens dere venter på lysere tider?

 

2) Kan ansatte sysselsettes med andre oppgaver for en periode?

Ved økt bruk av hjemmekontor, ansatte som er syke og/eller i karantene, redusert møteaktivitet, utsettelse av kontraktinngåelser eller andre faktorer som spiller inn på dagligdags drift, er det sannsynlig at funksjonene til noen ansatte forsvinner.

Man kan vurdere om det er andre og nødvendige oppgaver i bedriften de ansatte kan utføre, fram til man er i normaltilstand. Det kan blant annet for eksempel være å framskynde oppgaver som uansett skal gjøres, eller å tilby tjenestene som ikke er en normal del av produkt- eller tjenestetilbudet deres til vanlig (ref. punkt 1).

 

Vil du at vi skal ta en titt på hva du kan gjøre for bedriften din? Bestill rådgivningstime her!

 

3) Har du ansatte som ikke har oppgaver?

Dersom du uten hell har forsøkt å sette dine ansatte til andre oppgaver, må det muligens gjøres mer ekstreme og vanskeligere beslutninger. Ingen bedrifter har råd til ansatte som ikke har noe å gjøre, særlig ikke i nedgangstider.

I forsøk på å legge til rette for at bedrifter skal komme seg gjennom Korona-tidene mer eller mindre like hele, har Regjeringen endret reglene for å kunne permittere. Det er nå kun to dagers varsel som gjelder; Før var det 15 dager. Grensen for permitteringsgrad settes til minst 40 prosent, mot 50 prosent tidligere.

Skal du permittere, må det fremdeles sendes et permisjonsvarsel til den eller de ansatte dette gjelder.

 

Usikker på hvordan dette varselet skal skrives, eller lyst til å spare tid?

Last ned vår gratis mal for permitteringsvarsel ved å fylle ut skjemaet nedenfor:

 

4) Kan du gjøre noe med lån, renter og avdrag?

Det er ventet at banker over hele landet vil få svært mange henvendelser framover. Å utsette avdrag på lån er en måte å utvide likviditeten på, og er normalt ikke så vanskelig å få til – Spesielt ikke i dagens situasjon.

Sjekk også at du har «riktig» rente. Som kjent satte Norges bank nylig ned styringsrenten fra 1,5 til 1,0 prosent. Ytterligere rentenedsettelse er ventet.

Generelt er det anbefalt å ta kontakt med banken sin tidlig. Vis dem at du har god oversikt over bedriftsøkonomien og legg gjerne fram en plan og et budsjett.

Et siste tips, som kanskje kommer litt sent, er at dersom du er selvstendig næringsdrivende og betaler forskuddsskatt, er fristen flyttet fra 15. mars til 1. mai.

 

5) Trenger du hjelp?

Som flere andre, både forgangne og kommende, tider i bedriftens historie, vil det innimellom være behov for å be om hjelp fra eksternt hold. Det finnes mye god informasjon på nett dersom en vet hvor en skal lete. Et sted å begynne, kan for eksempel være hos Regnskap Norge.

En annen god idé kan også være å avtale en rådgiviningstime eller veiledningstime. Veldig ofte er dette noe et regnskapsselskap kan hjelpe deg med.

 

Vil du at vi skal ta en titt på hva du kan gjøre for bedriften din? Bestill rådgivningstime her!