Top
GP Økonomi / Avgift  / Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet har kommet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

18.03.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Du finner oversikten her.

Oversikten til Skattedirektoratet vil bli oppdatert. Vi anbefaler derfor å bruke siden aktivt. Samtidig vil også vi publisere nyheter om endringer løpende. 

Her er hva Skattedirektoratet sier om status pr 18. mars 2020:

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt innbetaling til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Dersom du er rammet av inntektstap

Husk å endre skattekortet for å sette skattetrekket ned.

Flypassasjeravgiften oppheves

13. mars ble det foreslått at flypassasjeravgift for perioden 1. januar 2020 tom. 31. oktober 2020 som allerede er innbetalt for perioden, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter.

Er du i målgruppen vil du bli kontaktet med hva du skal gjøre videre. Videre vil du få praktisk informasjon om gjennomføring på skatteetaten.no/flypassasjeravgift.

Arbeidsgiver og a-meldingen

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Merverdiavgift – utsatt innbetaling og endring i sats

MERK: Skattedirektoratet kommer tilbake med oppdatert informasjon på hvilke frister og satser som gjelder.

Ordningen for nedsatt sats vil gjelde for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

For selskaper: Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

MERK: Skattedirektoratet kommer tilbake med oppdatert informasjon.

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

*  *  *

Regnskap Norges kommentar

Vi er i dialog med både Finansdepartementet og Skattedirektoratet om frister og bruk av sanksjoner. De signaler som gis over blant annet med hensyn til stans i bruk av med tvangsmulkt og frister for mva.-oppgaven må vi tolke som positive. Vi vil selvsagt følge opp dette tett. 

Se for øvrig vårt brev til Finansdepartementet.