Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding

Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også hvor arbeidstaker benytter egenmelding.