Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Koronakrisen – midlertidig adgang til digitale møter

Koronakrisen – midlertidig adgang til digitale møter

Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.