Top
GP Økonomi / Avgift  / Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?

Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?

Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.

30.03.20

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet har besluttet at det ikke skal ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av mva-meldinger for 1. og 2. termin 2020, samt for årsterminoppgave og oppgave for primærnæringene for 2019.

Betalingsforfall ordinær mva-meldinger

Forfall for innbetaling av 1. termin er utsatt til 10. juni.

Fristen for levering av mva-meldingene er formelt ikke utsatt, men i og med at skatteetaten ikke vil ilegge tvangsmulkt den nærmeste tiden innebærer dette en erkjennelse av og aksept for at det for mange kan bli vanskelig å levere mva-meldingen til rett tid. Fristen er med andre ord ikke utsatt, men forsinkelser blir ikke gebyrbelagt. Skatteetaten oppfordrer til at oppgavene leveres så snart virksomhetene får anledning.

Når betalingsforfall er utsatt vil det ikke beregnes forsinkelsesrente, da denne etter skattebetalingslovens § 11-1 skal beregnes fra forfallstidspunkt til betaling skjer. Det betyr at dersom det leveres innen 10. juni vil det ikke ilegges sanksjoner, verken i form av renter eller tvangsmulkt.

Mva-meldinger for primærnæringen

Det er foreløpig ikke gitt utsatt forfall for betaling mva-melding for 2019 for primærnæringen. Dersom oppgaven ikke leveres og betales 14. april vil det beregnes renter dersom betalingsforfallet ikke utsettes.

Finansdepartementet har ovenfor næringen begrunnet at de ikke vil utsette betalingsforfall med at dette er omsetning fra 2019, før koronautbruddet. Regnskap Norge har i brev til Finansdepartementet påpekt at det at en stor andel av virksomhetene her som benytter regnskapsførere. Vi er i en normalt travel tid for regnskapsførere. På grunn av koronasituasjonen har regnskapsførere hendene fulle med å hjelpe kundene med permitteringer og andre spørsmål man vanligvis ikke driver med, samtidig som mange har lavere tilgang på arbeidskraft enn normalt på grunn av situasjonen.  Vi har derfor pekt på at også fristen for primærnæringen bør utsettes. Det er ikke ønskelig at regnskapsførerne skal bli tvunget til å prioritere innlevering av oppgavene for primærnæringen på bekostning av andre oppgaver på grunn av mulig forsinkelsesrente.

Hva med de som har kortere terminer enn 2-månedlige?

Noen bedrifter har søkt om kortere terminer enn 2- månedlige. Vi har forstått det slik at også de med kortere terminer enn 2-månedlig er omfattet av frafall i bruk av tvangsmulkt. Dette baserer vi på ordlyden på skatteetatens hjemmeside, hvor det framgår at utsettelsen gjelder «mva-meldinger med forfall fra mars til og med 10. juni».

Når det gjelder utsatt betalingsforfall har vi foreløpig ikke sett forskriften Finansdepartementet har utformet, og vet ikke om den også vil dekke næringsdrivende med kortere terminer.