Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordningen for næringslivet – lisenskostnader programvare kan tas med

Kompensasjonsordningen for næringslivet – lisenskostnader programvare kan tas med

Dersom lisenskostnad på programvare er en fast uunngåelig kostnad, kan lisenskostnaden tas med i søknad om kompensasjon .