Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning faste kostnader – søknader for april, forskriftsendringer og bekreftelse

Kompensasjonsordning faste kostnader – søknader for april, forskriftsendringer og bekreftelse

Når åpnes det for søknader for april, og kommer det forskriftsendringer?

15.05.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Det har vært varslet at kompensasjonsordning.no skal åpne for søknader for april i dag, fredag 15. mai. Samtidig er det varslet forskriftsendringer, og vi vet at det kommer retningslinjer for hva regnskapsførere og revisorer skal legge til grunn når de avgir bekreftelser på innholdet i søknader.

Det store spørsmålet er når?

Vi hadde egentlig forventet forskriftsendringer tirsdag. Når dette ikke kom antar vi endringer gjøres kjent i ettermiddag eller kveld, men dette har vi ikke fått bekreftet. 

Søknad for april

Vi antar at portalen åpner for april-søknader kort tid etter at forskriftsendringene gjøres kjent. Dette avhenger nok av om eventuelle endringer allerede er innarbeidet i løsningen. 

Bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Regnskap Norge og Revisorforeningen har kommet med forslag til innhold i retningslinjene som Skatteetaten skal komme med, når det gjelder hva bekreftelser fra regnskapsfører og revisor skal bygge på. Også disse skal gjøres kjent kort tid etter at forskriftsendringene gjøres kjent. 

Pålegg om å avgi bekreftelse på kompenasjonssøknad er for øvrig stoppet inntil videre. De som allerede har fått krav om å sende inn dette, har fått utsatt frist til 1. juni. Les mer her. 

*  *  *

Denne artikkelen vil bli oppdatert når endringene gjøres kjent. Følg også med på regnskapnorge.no.