Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai

mai, 19
0

Høring i energi- og klimakomiteen om statsbudsjettet 2020

En næringsvennlig klimapolitikk og inkludering av næringslivet i utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var budskapene Regnskap Norge la frem i energi- og klimakomiteens høring om statsbudsjettet.

Les mer

Har du spørsmål? Ta kontakt!