Top
GP Økonomi / Autorisasjon  / Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai

Faktura for tilsynsavgift i 2020 sendes ut fra 15. mai

Høring i energi- og klimakomiteen om statsbudsjettet 2020

En næringsvennlig klimapolitikk og inkludering av næringslivet i utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var budskapene Regnskap Norge la frem i energi- og klimakomiteens høring om statsbudsjettet.

Les mer