Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Innspillsmøte om kompensasjonsordningen

Innspillsmøte om kompensasjonsordningen

26. mai deltok Regnskap Norge i innspillsmøte om kompensasjonsordningen sammen med NHO, Virke, SMB Norge og LO. Innspillsmøtet kom i stand som ledd i Stortingets behandling av et representantforslag om saken.

27.05.20

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Representantforslaget er fremmet i Dokument 8:95 S (2019-2020) og inneholder forslag fra SV om utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet. Det var Finanskomiteen saksordfører, Sigbjørn Gjelsvik (SP), som sto for innspillsmøtet.

I tillegg til å innlede om erfaringer med ordningen, foreslo vi i møtet flere konkrete tiltak for å utvide, forenkle og gjøre ordningen mer treffsikker.

Fjerning av egenandelen og flere kostnader inn blant de faste uunngåelige er forslag vi har fremmet tidligere, og som ble gjentatt i innspillsmøtet.

Videre tok vi opp arbeidet med søknadene og bekreftelsene som regnskapsfører og revisor skal avlegge. Det er ingen tvil om at kompensasjonsordningen har blitt såpass komplisert at det trengs regnskapskompetanse for å få grunnlaget for søknaden rett. Det innebærer at de aller fleste små og mellomstore virksomheten trenger hjelp av sin regnskapsfører. Det bør ordningen ta konsekvensen av, mener vi, ved at honorar for bistand med søknaden legges inn blant de faste kostnadene som blir kompensert, på lik linje med det som gjelder for honorar til regnskapsføring. Det vil dempe belastningen.

Kravet om bekreftelse øker kostnadene ytterligere. Vi har stor forståelse for at det må være kontrollelementer i ordningen. Det virker imidlertid imot hensikten med krisetiltaket når kostnadene til søknadshjelp og bekreftelse nær sagt spiser opp hele søknadsbeløpet. Særlig rammer det de små virksomhetene som allerede fra før er diskriminert pga. egenandel og utbetalingsgrense.

I et kost/nytte perspektiv mener vi det er fullt forsvarlig å differensiere på kravet om bekreftelse. På den bakgrunn er forslaget gjøre unntak fra kravet om bekreftelse fra regnskapsfører og revisor, der regnskapsfører eller revisor har bistått med og sendt inn søknaden på vegne av virksomheten og kompensasjonsbeløpet for måneden er lavere enn 25.000 kroner. Her mener vi regnskapsførers eller revisors innsending bør anses tilstrekkelig for å legitimere søknadens kvalitet.

Finanskomiteen har frist til 17. juni med å avgi sin innstilling. Følg saken på Stortingets sider her.

Vedlegg

Innspillene fra Regnskap Norge