Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres

NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.

27.05.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Regnskap Norge har de siste par ukene jobbet for å få avklart hvilket periodiseringsprinsipp som skal skal legges til grunn i søknader om kompensasjon for inntektssvikt hos selvstendig næringsdrivende, etter kompensasjonsordningen som gjelder selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dette med bakgrunn i at den aktuelle forskriften viser til personinntekt som etter skattelovgivningen og dermed folketrygdloven bygger på realiasjonsprinsippet. NAVs rundskriv ga derimot inntrykk av at det er inn- og utbetalinger i søknadsperioden som er avgjørende. 

I svar mottatt 27. mai 2020 avklarer NAV i klartekst at kontantprinsippet skal legges til grunn. 

Næringsdrivende som har benyttet enten realisasjonsprinsippet eller faktureringsprinsippet i søknaden for april, kan enten korrigere dette eller sørge for at valgt prinsipp videreføres i hele perioden kompensasjonsordningen gjelder.

NAV’s svar

NAV sier følgende om valg av periodiseringsprinsipp:

«Denne midlertidige ordningen kom på plass for å gi selvstendig næringsdrivende kompensasjon for faktisk/reelt inntektstap som følge av korona-tiltakene.

Ordningen skal sikre inntekt for måneder der inntekten er helt eller delvis bortfalt. Derfor er det kontantprinsippet som legges til grunn. Inntekt skal kompenseres for den måneden den helt eller delvis har vært redusert. 

Litt folkelig fortalt er formålet med ordningen at personer skal «ha noe å leve for» i måneder der inntekten er redusert. Det som teller her er når inntekten faktisk er redusert.

Personer som feilaktig har benyttet realisasjonsprinsippet eller faktureringsprinsippet for perioden det er søkt for i april kan:

  • Kontakte NAV kontaktsenter, og oppgi inntekt i april ut fra kontantprinsippet. NAV vil da foreta en endring for april, og personen kan de påfølgende månedene det skal søkes for benytte kontantprinsippet 
  • Alternativt fortsette å benytte realisasjonsprinsippet eller faktureringsprinsippet for de neste månedene det søkes for (da har personen fått for mye kompensert i starten, men dette vil utjevne seg ved at personen ikke får kompensasjon når personen igjen begynner å jobbe, selv om det vil ta noe tid før inntekten kommer tilbake).

Vi håper dette er avklarende og at deres medlemmer med dette kan bidra til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får sendt inn søknaden innen gjeldende frist.»

Fra Regnskap Norge sin side vil vi presisere at vi er grunnleggende uenige i noe av det NAV skriver. Tiden frem mot frist for april-søknader er svært knapp, så vi må la dette ligge.

Vi mener det likevel var bra at NAV godtok at de som har benyttet realisasjonsprinsippet, eventuelt faktureringsprinsippet, slipper å korrigere hvis de selv ikke ønsker. Husk at valgt prinsipp må videreføres i senere søknader.

Vi forstår NAVs svar slik at de som ennå ikke har søkt, skal benytte kontantprinsippet.

Kontantprinsippet – et nytt regnskap?

Saken oppdateres om litt! Vi vet mange har ventet på svaret, og velger derfor å publisere.