Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Ektefeller i felles bedrift – manuelle søknader til NAV

Ektefeller i felles bedrift – manuelle søknader til NAV

Mange møter manglende kjennskap hos NAVs kontaktsenter til rutine vedrørende kompensasjonsordning for tapt inntekt. Her er forslag til manuell skriftlig søknad.

29.05.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Fristen for å søke om kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere går ut 31. mai. Som vi tidligere har skrevet om må en av ektefellene i felles bedrift søke manuelt. NAV har gitt oss en orientering om at disse må søke manuelt ved å ta kontakt med NAVs kontaktsenter. Her møter mange dessverre ingen forståelse for hva saken handler om.

Vi har ikke fått noen godkjenning fra NAV på fremgangsmåten, men av hensyn til kort tid til fristen løper ut anbefaler vi at ektefeller som ønsker å søke går frem slik på hjemmesidene til NAV:

  1. Valg nav.no og Logg inn 
  2. Velg Kontakt oss nederst på siden.
  3. Velg Skriv til oss (innlogget)
  4. Velg Jobbsøker
  5. I rubrikken Send beskjed til NAV: Skriv f.eks.: «Saken gjelder kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Jeg er ektefelle til XX, f.nr. YY (11 siffer) og sammen driver vi firmaet NAVN og ORG-NR. Jeg har ikke mulighet til å søke kompensasjon via nettsiden for ordningen, men ønsker å bli kontaktet for manuell søknad, jf NAVs rutine for dette.»