Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Foreslår å utsette fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august

Foreslår å utsette fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august