Top
GP Økonomi / Korona  / Arbeidsgivere må gi informasjon om permitterte arbeidstakere