Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Innsynsløsning for lånegarantiordningen er klar

Innsynsløsning for lånegarantiordningen er klar

En ny innsynsløsning gir tilgang til opplysninger om hvert enkelt lån som er gitt under ordningen.

11.06.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Lånegarantiordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, og slik bidra til å finansiere norsk næringsliv. GIEK forvalter ordningen for bedrifter på vegne av Finansdepartementet.

GIEK har etablert en løsning for løpende offentliggjøring av opplysninger om de enkelte lånene som innvilges under garantiordningen. 

Innsynsløsningen hos GIEK