Top
GP Økonomi / Avgift  / Budsjettforlik om revidert nasjonalbudsjett 2020 – egenandelen i kompensasjonsordningen fjernes