Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning faste kostnader – ny veiledning for bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Kompensasjonsordning faste kostnader – ny veiledning for bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Utsatt årsregnskapsfrist er vedtatt

Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder, til 31. august. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte er utsatt tilsvarende. Utsettelsen er gitt i en midlertidig lov som trer i kraft i dag.

Les mer