Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjon faste kostnader – nye beløpsgrenser innføres