Portalen lonnstilskudd.no er åpnet

jul, 01
0

Utsatt årsregnskapsfrist er vedtatt

Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder, til 31. august. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte er utsatt tilsvarende. Utsettelsen er gitt i en midlertidig lov som trer i kraft i dag.

Les mer

Har du spørsmål? Ta kontakt!