Top
GP Økonomi / Korona  / Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold