Top
GP Økonomi / Korona  / Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold

Skattefri dekning av utgifter til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold

Skattedirektoratet har konkludert med at arbeidsgivers dekning av kostnader til ytelser som bolig, transport, skole, barnehage mv. under midlertidig opphold i Norge på grunn av koronasituasjonen er skattefri.

09.07.20

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Arbeidsgivers dekning av kostnader til hjemreisen og reisen tilbake til utestasjoneringslandet skattlegges heller ikke.

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 8. juli 2020 konkludert med skattefritak for enkelte ytelser til arbeidstakere som på grunn av koronasituasjonen og reiseråd fra Utenriksdepartementet, på kort varsel har avbrutt sin utestasjonering i utlandet midlertidig og reist tilbake til Norge.

Skattefri dekning gjelder i den utstrekning arbeidstaker faktisk betaler skatt av tilsvarende ytelsesdekning arbeidstakeren har i utestasjoneringslandet. Det samme gjelder der den ansatte har tilsvarende kostnader som løper i utlandet. Forutsetningen er at de aktuelle kostnadene har oppstått som følge av UDs reiseråd i koronasituasjonen, og at det gjelder et midlertidig opphold i Norge.

Skattefritaket for dekning av kostnader under oppholdet i Norge vil falle bort når det etter myndighetens reiseråd anses trygt å gjenoppta utlandsoppholdet. Ved utestasjoneringer gjelder skattefritaket kun så lenge arbeidstakeren utfører arbeid for samme arbeidsgiver eller konsern som de arbeider for i utlandet, og det kreves at utestasjoneringskontrakten fortsatt løper.

Vi viser til prinsipputtalelsen i sin helhet for nærmere omtale av forutsetninger og vilkår knyttet til skattefri dekning av de forskjellige ytelsene.