Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Utvidede muligheter for støtte i reiselivsnæringen

Utvidede muligheter for støtte i reiselivsnæringen

Småbedrifter og oppstartsbedrifter kan få støtte selv om de i utgangspunktet er definert som virksomhet i økonomiske vanskeligheter.