Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Nå kan foretak søke om kompensasjon for august

Nå kan foretak søke om kompensasjon for august

August er siste måned det kan søkes kompensasjon for faste uunngåelige kostnader.

09.09.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

I en pressemelding minner Skatteetaten om at søknadsfristen for månedene juni, juli og august er 31. oktober. Søknadsfristen for mars, april og mai var 31. juli.

Siden kompensasjonsordningen åpnet i april, har ca. 68.000 søknader om tilskudd blitt innvilget. Til sammen har Skatteetaten utbetalt ca. 5,6 milliarder kroner i tilskudd så langt. Skatteetatens automatiske kontrollmekanisme har stoppet rundt 18.000 søknader for ca. 1,3 milliarder kroner. Skatteetaten har krevd tilbakebetaling i om lag 3.800 saker.