Top
GP Økonomi / Skatt  / Bidra til å forbedre skattemeldingen for næringsdrivende

Bidra til å forbedre skattemeldingen for næringsdrivende

Er du interessert i å delta i pilotdrift neste år?

01.10.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Skatteetaten jobber med å utvikle ny skattemeldingsløsning for næringsdrivende. I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er utgangspunktet for moderniseringen at alle skjema skal fjernes og erstattes med temaområder. For næringsdrivende skal alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en ny næringsmelding

Næringsmeldingen får en ny struktur. Data som naturlig hører sammen, skal være samlet. Så langt det er mulig, skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen den allerede har, slik at de kan redusere mengden informasjon de ber om.

Ny skattemelding for næringsdrivende skal være fullintegrert mot regnskaps-og årsoppgjørssystemer som tilbyr funksjonalitet for utfylling og innsending. 

Det skal bygges en valideringstjeneste som gir tilbakemelding direkte i regnskaps-/årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. Den nye leveringsløsningen skal også etterhvert laste inn fjorårstall automatisk. 

Først ut er løsningen for innehavere av enkeltpersonforetak. Denne løsningen skal i pilot våren 2021 for skattemeldingen 2020, i samarbeid med seks av de største systemleverandørene.

Piloten omfatter innsending fra system for enkeltpersonforetak. Det er viktig både for systemleverandørene og for Skatteetaten at piloten omfatter enkeltpersonforetak med mange ulike forhold, slik at alle de funksjonelle områdene som er dekket av piloten blir testet.

Deltakerne i piloten får fordelen av å kunne være med å påvirke fremtidens skattemelding for næringsdrivende, og vil ha et fortrinn når den nye innsendingsløsningen blir obligatorisk i 2022.

Regnskap Norge ønsker å bidra med å finne kandidater som er interesserte i å delta i slik pilotdrift. Er du interessert? Send oss i så fall en e-post til fagsupport@regnskapnorge.no, merket «Pilotdrift 2021» i emnefeltet og opplys:

  • kontaktinfo,
  • ca antall selvstendig næringsdrivende som er aktuelle å ta med i en slik pilot og
  • hvilke(t) årsoppgjørssystem(er) dere bruker.