Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Nedsettelse av purregebyr og inkassosalærer

Nedsettelse av purregebyr og inkassosalærer

Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.

01.10.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I juni vedtok regjeringen å sette ned purregebyrer og inkassosalærer etter inkassoforskriften.  

De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner.

Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

Salærene fastsettes basert på kravets størrelse ut fra en andel av inkassosatsen på 700 kroner.

Reduksjonene er foretatt ved endringer i kapittel 1 og 2 i inkassoforskriften.

Endringene gjelder inndriving av pengekrav som forfaller etter 1. oktober 2020.

Les mer: