Top
GP Økonomi / Avgift  / Lav mva-sats på 6 prosent videreføres ut 2020

Lav mva-sats på 6 prosent videreføres ut 2020

Stortinget vedtok fredag 9. oktober 2020 å utvide ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % ut året.

12.10.20

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Lav mva sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur. For å avhjelpe koronasituasjonen innenfor disse bransjene ble lav mva-sats redusert til 6 % med virkning fra 1. april i år. I opprinnelig vedtak ble reduksjonen vedtatt til og med 31. oktober 2020.

I forbindelse med Regjeringens behandling av justeringer i statsbudsjettet for 2020 i prop. 142 ble dette ikke foreslått endret. Stortingsflertallet bestående av de rødgrønne partiene med støtte av Fremskrittspartiet vedtok likevel før helgen å videreføre halvert lav mva-sats ut året. 

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det igjen lagt til grunn 12 % mva som lav sats. Vi er ikke kjent med om Fremskrittspartiet, som Regjeringen nok vil søke støtte hos for å få gjennom Statsbudsjettet, vil ønske en ytterligere periode med lav mva sats.

Her kan du lese mer om praktiske konsekvenser knyttet til endring i mva-sats.    

Vedtaket i Stortinget

Slik lyder vedtaket om forlengelse av periode med avgiftsreduksjon:

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift (kap. 5521 post 70) gjøres følgende endring:

§ 4 skal lyde:

§ 4. Redusert sats med 6 pst.

Merverdiavgift svares med 6 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder:

  • a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,

  • b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,

  • c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,

  • d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,

  • e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

  • f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

  • g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

  • h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

II

Endringen under I trer i kraft 1. november 2020.