Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Medlemsgruppe på Facebook

Medlemsgruppe på Facebook

Å være tettere på gjør at vi som forening raskere fanger opp hva som er viktig for deg.

16.10.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

I mars opprettet vi Facebook-gruppen Koronasituasjonen – for medlemmer i Regnskap Norge, hvor formålet var å etablere en møteplass for effektiv dialog og informasjonsflyt i tilknytning til den utfordrende situasjonen.

Gruppen bidro til at Regnskap Norge fikk nyttig innsikt i dine og kundenes utfordringer, og hva det har vært og er viktig å fokusere på med stadige regelendringer og stort informasjonsbehov.

Vi ser og får tilbakemeldinger om at en slik møteplass er viktig – som favner utover regelverksendringene og utfordringene som følger i kjølvannet av COVID-19-pandemien. Å være tettere på gjør at vi som forening raskere kan fange opp hva som er viktig for deg. Vi har derfor endret gruppens navn til Medlemmer i Regnskap Norge.

Vi ønsker å skape en god arena for erfaringsutveksling og faglig diskusjon mellom våre medlemmer. Vi vil orientere om endringer som påvirker bransjen og det vi jobber med, og ønsker at du som medlem kommer med innspill – og løfter både suksesshistorier og utfordringer.

Spørsmål til Regnskap Norge knyttet til fag, medlemskap, kurs og forsikring rettes som vanlig til fagsupport eller medlemssenteret.