Top
GP Økonomi / Korona  / Bruker du kalkulatoren på kompensasjonsordning.no?

Bruker du kalkulatoren på kompensasjonsordning.no?

Vær oppmerksom på at den ikke tar høyde for alle faktorer som påvirker tilskuddet.

21.10.20

Skrevet av  Svein Austheim

Del

Vi har tatt opp saken med Skatteetaten, og de bekrefter at kalkulatoren ikke tar hensyn til alle regler. De henviser til at det er klart informert om at kalkulatoren er forenklet, og at det endelige vedtaket kan være forskjellig fra hva kalkulatoren kommer frem til.

Vi ser at virksomheter som var registrert ett år før søknadsmåneden, og som skal beregne omsetningsutvikling fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020, må være spesielt forsiktig.

Dette fordi de må forholde seg til en begrensningsregel som tilsier at «Beregnet normalomsetning for hver av månedene april til august 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019. For etterfølgende kalendermåneder beregnes fallet på tilsvarende måte».

Denne reglen tar ikke kalkulatoren på kompensasjonsordning.no høyde for!

Konsekvenser

Konsekvensen er at dersom gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 utgjør mer enn 500 prosent av gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2019, vil kalkulatoren estimere et støttebeløp som er høyere enn hva vedtaket vil bli.

Dersom gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 utgjør mindre enn 80 prosent av gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2019, vil kalkulatoren estimere et støttebeløp som er lavere enn hva vedtaket vil bli. Den kan også i verste fall indikere at virksomheten ikke er berettiget støtte i det hele tatt, selv om de faktisk er det.

Kontantstøttekalkualtor i Excel

Vi anbefaler derfor at du benytter vår kontantstøttekalkulator i Excel hvis du ønsker en mer eksakt beregning av tilskuddet.