Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.

30.10.20

Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Del

Dette fremgår av pressemelding 30.10 fra Nærings- og fiskeridepartementet. Innsendingen av opplysningene til Regnskapsregisteret skal gjøres i nytt skjema «RR-0200 Mellombalanse».

I desember 2018 vedtok Stortinget at mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av utbytte og tilsvarende transaksjoner, skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. Året etter ble det vedtatt tilsvarende endringer i aksjelovenes regler om nærstående transaksjoner.

Rapporteringsplikten skal gi skattemyndighetene et bedre kontrollgrunnlag, samt gi kreditorer og andre berørte parter bedre tilgang til nødvendig informasjon.

Fra årsskiftet lempes samtidig kravet om at alle selskaper må revidere mellombalansen. Fra 1. januar 2021 vil de selskap som har valgt å unnlate revisjon (fravalgt revisjon) slippe dette kravet.