Top
GP Økonomi / Skatt  / Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.

30.10.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Skatteoppkreveroppgavene skal nå utføres 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer.