Top
GP Økonomi / Bokføring  / SAF-T regnskapsfil skal kunne leveres

SAF-T regnskapsfil skal kunne leveres

Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass.

12.11.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I mars 2020 besluttet Skattedirektoratet at det som en midlertidig ordning ikke var nødvendig å søke om dispensasjon, dersom implementering av SAF-T regnskapsfil ble forsinket som følge av koronapandemien. Det ble forutsatt at arbeidet med SAF-T regnskapsfiler ble ferdigstilt så snart det var praktisk mulig. 

Skattedirektoratet legger i en uttalelse av 11. november 2020 til grunn at de som ble forsinket med implementeringen har fått tilstrekkelig tid til å ha fått nødvendig funksjonalitet på plass.