Top
GP Økonomi / Korona  / Digitale julebord for ansatte er skattefritt

Digitale julebord for ansatte er skattefritt

Julebord er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse om arbeidstakere på hjemmekontor.

19.11.20

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet innleder prinsipputtalelsen fra 18. november 2020 med at en del bedrifter vurderer å gjøre hjemmekontorhverdagen til et alternativ også utenfor den ekstraordinære koronasituasjonen. Med bakgrunn i dette har Skattedirektoratet samlet opp en del informasjon som skal svare ut de vanligste skattespørsmålene om hjemmekontor for arbeidsgiver og ansatte.

I uttalelsen tar Skattedirektoratet for seg disse temaene:

Nedenfor har vi trukket ut noe av det vi oppfatter som det mest nyhetsrelatert.

Digitale julebord

Skattedirektoratet konkluderer altså med at digitale julebord for ansatte er skattefritt på lik linje med tradisjonelle julebord. Det legges til grunn at hensynet til kollegialt samhold også ivaretas ved digitale samlinger på f.eks. Skype eller Teams.

Av praktiske årsaker kan refusjoner likestilles med naturalytelser når arbeidsgiver skal dekke utgifter til mat i slike sammenhenger.

Utgifter til måltider

Utgifter til måltider på hjemmekontor er en privatutgift. Dette medfører at ansatte ikke kan få skattefri dekning av kostnader til lunsj eller overtidsmat når man jobber på hjemmekontor. Uttalelsen slår fast at reglene om arbeidsgivers skattefrie subsidiering av kantine på arbeidsplassen ikke kan anvendes når arbeidstaker arbeider fra hjemmekontor.

Imidlertid vil arbeidsgivers servering av mat hjemme hos arbeidstaker være skattefritt dersom vilkårene for skattefrie velferdstiltak er oppfylt. Dette innebærer at f.eks. utgifter til mat i forbindelse med digitale fellesarrangement som arrangeres på Teams o.l., der hensikten er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Det som sies om julebord over er altså et eksempel på et slikt velferdstiltak.

Les mer om mat på hjemmekontoret.

Skattefrie gaver i arbeidsforhold

Skattedirektoratet minner om reglene for skattefrie gaver i arbeidsforhold, og at arbeidsgivers dekning av f.eks. utstyr, internett og telefon på hjemmekontoret kan gis som skattefrie gaver. Forutsetningen for skattefritaket er at arbeidsgivers dekning gis som en generell ordning i bedriften og ikke overstiger skattefrie beløp. Den generelle gaveregelen på 2 000 kroner per år uten krav til at det foreligger spesiell anledning, antas å være mest relevant å bruke. I den forbindelse minner vi om statsbudsjettet for 2021 der skattefri beløpsgrense er foreslått økt til 5 000 kroner per år. Vilkåret om at denne typen gaver må gis som en generell ordning i bedriften er også foreslått opphevet.

I tillegg kan arbeidsgiver benytte seg av skattefrie beløp på 4 000 / 8 000 per år for gaver knyttet til spesielle anledninger forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Les mer om utlån av utstyr og utstyr som gis bort til den ansatte.

Hjemmekontoret blir fast arbeidssted

I sin uttalelse tar Skattedirektoratet opp de skattemessige konsekvensene knyttet til at hjemmekontoret nå blir det faste arbeidsstedet i skattemessig sammenheng for mange arbeidstakere. Dette innebærer at reise mellom hjemmekontoret og det ellers faste arbeidsstedet er en yrkesreise, som kan dekkes skattefritt i sin helhet. Det samme gjelder reise mellom hjemmekontoret og annet ikke-fast arbeidssted.

Les mer om reiser ut fra hjemmekontoret.