Top
GP Økonomi / Bokføring  / Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon

Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon

Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.

19.11.20

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Mens oppbevaringstiden for regnskapsmateriale etter bokføringsloven ble redusert fra ti til fem år i 2014, har tollreglene blitt stående igjen med ti års oppbevaringstid for tolldokumentasjon. Den manglende harmoniseringen har gjort at den reduserte oppbevaringstiden i bokføringsloven ikke har gitt tilsiktet forenklingseffekt, fordi deler av materialet må skilles ut for lenger oppbevaring. Samtidig er det ikke dokumentert nytteverdi for kontrollmyndigheten. Da bokføringslovens oppbevaringstid ble redusert, viste tallene at nytten av oppbevaringsårene utover fem år var minimal. Det er ingenting som tilsier at situasjonen er annerledes for tolldelen, heller tvert om.

Det er altså dette tolldirektoratet nå svarer på ved å foreslå at oppbevaringstiden for tolldokumentasjon reduseres fra ti til fem år. Formålet med forslaget er å gi lettelser for næringslivet, samt å harmonisere reglene om oppbevaringstid i tollforskriften med reglene i bokføringsloven.

Pålegg om lenger oppbevaringstid

For å ta høyde for situasjoner med behov for lenger oppbevaringstid, foreslås en adgang for tollmyndighetene til å kunne pålegge oppbevaring utover fem år i forbindelse med kontroll. Pålegget er begrenset til dokumentasjon som pliktes oppbevart etter tolloven.

Adgangen til å gi pålegg om utvidet oppbevaringstid er begrunnet som virkemiddel for å gjennomføre kontroll i tilfeller der kontroll igangsettes mot slutten av den pliktige oppbevaringstiden, samt i mer omfattende saker der den etterfølgende saksbehandlingen kan være tidkrevende. Pålegget kan gis etter at kontrollen er iverksatt, eller før iverksettelse når kontroll er nært forestående.

Det forutsettes at bruk av pålegget må ha bakgrunn i et konkret behov i den enkelte kontrollsak.

Etterlengtet korrigering

Det har tatt lang tid, men nå gleder vi oss over at oppbevaringstiden i tollreglene endelig er på vei til å korrigeres i samsvar med oppbevaringstiden i bokføringsloven.  Det gjenstår en høringsrunde før vi er i mål, men ballen er i hvert fall på full fart inn i nettmaskene.

Høringsfristen er 5. januar 2021. Vi melder fra om vedtaket så snart det foreligger. I og med at endringene foreslås å tre i kraft 1. februar 2021, forventes det å komme beskjed fort etter høringsfristen.

Vedlegg

Tolldirektoratets høringsnotat – nærmere om forslaget om redusert oppbevaringstid for tolldokumentasjon

Brev fra Regnskap Norge til Finansdepartementet om oppbevaringstiden for tolldokumentasjon, 20. september 2019