Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – Start forberedelsene før jul

Kompensasjonsordning 2 – Start forberedelsene før jul

Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.

23.11.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene ved å innhente bekreftelse på søknader fra regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Det er i en pressemelding 23. november 2020 næringsministeren kommer med en oppfordring til bedriftene om å starte forberedelsene før jul. Dette gjelder ikke minst bedrifter som verken har regnskapsfører eller revisor, og som planlegger å søke kompensasjon etter ordningen for stort omsetningsfall. Disse må få en regnskapsfører eller revisor til å bekrefte søknaden.

Søknader kan sendes inn fra midten av januar og det er lagt opp til rask utbetaling av kompensasjonsbeløp.

Regnskapsfører eller revisor kvalitetssikrer søknadene

I den nye kompensasjonsordninger skal bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor leveres samtidig med innsending av søknad. Dette innebærer en stor forskjell fra kompensasjonsordningen som gjaldt i perioden mars til august, og gjøres for å forhindre misbruk og redusere omfanget av etterkontroll.

For regnskapsførere og revisorer er det viktig å være oppmerksom på at denne endringen innebærer at slike bekreftelsesoppdrag vil utgjøre den viktigste kontrollen relatert til ordningen. Dette betyr også at kontrollen i utgangspunktet blir selvfinansiert av bedriftene selv, men hvor det er mulig å få refundert inntil 80 prosent av kostnadene ved å innhente bekreftelse. Det er satt et øvre tak per søknadsperiode på 10 000 kroner. 

Hver søknadsperiode er på to måneder. Les mer om dette og om vilkårene her.

Kompensasjonsordning.no består

Det er Brønnøysundregistrene som skal forvalte denne nye kompensasjonsordningen. Det er nå klart at nettstedet kompensasjonsordning.no vil bli benyttet også denne gangen.

Her vil det i første rekke ligge veiledning til ordningen, mulighet til å sjekke om bedriften er kvalifisert til støtte og kompensasjonskalkulator. Siden vil i tillegg inneholde lenke til søknadsskjemaet, som vil ligge i Altinn.

I pressemeldingen sier næringsdepartementet at den nye ordningen vil ligne mye på den gamle, og bedrifter, regnskapsførere og revisorer vil kjenne seg igjen.

Forskriften vil i stor grad være lik den gamle, men med noen justeringer. Vi forventer at forskriften blir gjort kjent i løpet av relativt kort tid.

Høye ambisjoner

Søknadsportalen i kompensasjonsordning 1 ble av mange vurdert som brukervennlig og de fleste fikk pengene de søkte om raskt. Næringsdepartementet sier det nå gjøres et grundigere stykke arbeid, slik at ordningen kan brukes på nytt dersom det blir nødvendig.

– Vi har lært fra arbeidet med den forrige løsningen, og tar med oss dette videre. Nå jobbes det på spreng for å få på plass en robust og digitalisert løsning. Vi ønsker en høy grad av automatikk i saksbehandlingen, slik at støtte kan utbetales så snart som mulig og slik at systemet kan håndtere et stort antall søkere på en trygg og effektiv måte, sier næringsminister Iselin Nybø

– Løsningen skal være brukervennlig for bedriftene, hjelpe deres kapitalbehov, samtidig som håndteringen skal være så effektiv som mulig for myndighetene.

Mer veiledning i desember

Det vil komme veiledning om hvilke forberedelser og hva som er nødvendig dokumentasjon på kompensasjonsordning.no fra begynnelsen av desember.

– Brønnøysundregistrene har et godt samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet om å utvikle søknadsskjema i Altinn, og arbeider tett med Regnskap Norge og Revisorforeningen om hvilke krav som skal stilles til søkerne. Løsningen skal være brukervennlig for bedriftene, hjelpe deres kapitalbehov, samtidig som håndteringen skal være så effektiv som mulig for myndighetene, sier næringsministeren.