Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / Hvitvaskingsloven – Opplæring av medarbeidere

Hvitvaskingsloven – Opplæring av medarbeidere

Regnskap Norge lanserer både spill-app og nettkurs som kan brukes for å oppfylle opplæringskravet i hvitvaskingsloven.

26.11.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking. Spill-appen og nettkursene bidrar til å oppfylle opplæringskravet.

Regnskap Norge AML-app

Vår nyutviklede AML-app vil gi deg og dine kollegaer solid forståelse for kravene i hvitvaskingsregelverket og hva som forventes av både de ansatte og foretaket. Opplæringen blir både spennende og morsom, samtidig som du ikke skal se bort fra at konkurranseinstinktet våkner.

Appen inneholder både tekstlig veiledning, testspørsmål og ikke minst situasjonstrening hvor du snakker med fiktive kunder og kollegaer.

I tillegg til regnskapsforetak er appen godt egnet til opplæring hos revisjonsforetak.

AML-appen er utviklet i samarbeid med Norges kanskje fremste advokat på hvitvaskingsområdet; Erling Grimstad.

Les mer om appen her.

Nettkurs for medarbeidere

Vi har også laget nettkurset «Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere». Dette er et grunnleggende kurs for alle medarbeidere som er involvert i regnskapsoppdrag.

Hovedfokuset i kurset er å gi læring i når den enkelte medarbeider skal stoppe opp under oppdragsutførelsen og vurdere om det skal foretas ytterligere undersøkelser.

Kurset er splittet opp i tre deler. Dette gjør at opplæringen kan gjøres målrettet ut fra den enkeltes arbeidsoppgaver. Den første delen – del 1 – tar for seg hva hvitvasking er og kravene som stilles til deg som er medarbeider på oppdrag.

I del 2 gis det læring i hvordan du kan gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking i hhv. bokførings- og faktureringsoppdrag. I del 3 gis det tilsvarende opplæring innenfor hhv. betalings- og lønnsoppdrag.

Vi anbefaler at hvitvaskingsansvarlig tar kurset først og vurderer om det er relevant som ledd i regnskapsforetakets opplæringstiltak. I så fall kan hvitvaskingsansvarlig vurdere om kurset skal spilles av med flere medarbeidere samlet, hvor kursinnholdet og medarbeidernes egne erfaringer diskuteres underveis. Sett for eksempel av to timer for å spille av hver av delene (avspillingstid ca. 45 minutter), fordelt over tre opplæringsmøter.

Husk likevel at autoriserte regnskapsførere må kjøpe og spille av individuelt for å oppnå oppdatering.

Les mer om nettkursserien.